Remedial teaching

Skoolgesondheidsdienste

Dental Service

Oogkundige dienste

Prefekte: Prefekte help met die handhawing dissipline in die skool en dien as skakel tussen die leerders en die personeel 

Buite-kurrikulere bedrywighede

Orchestra

Musical instrumental

  • Trombone
  • Violin
  • Saxophone
  • Drums
  • Trumpet
  • Clarinet
  • Piano
  • Guitar
  • Recorder

Contempary Dance

Creative movement

Skryfbehoeftes

Sport