Inkomste word hoofsaaklik verwerf d.m.v. fondinsamelingsaktiwiteite, borgskappe en skoolfonse. Laasgenoemde word deur Beheerliggaam betaail en ouers word op hoogte gehou van die bedrag soos bepaal deur die komitee.

To be continued and updated by Custodian of the site.